Kunnille

Toteutamme kunnallisteknisten puhdas- ja jätevesijärjestelmien kunnossapitopalvelut vesitornin pesusta putkistojen kuntokartoituksiin ja hiekanerottimien vuosihuoltoon. Palvelullamme varmistat, että kuntaomaisuuden arvo säilyy, toiminnat sujuvat ja tekniikka palvelee asukkaiden, kaupan ja teollisuuden hyvinvointia.

Erotinhuolto

Erotinhuolto on hulevesiverkoston tärkein ennakoiva huoltotoimi. Ennakoiva huolto pidentää erottimien ja viemärien toimintaikää. Se vähentää putki-, tiiviste- ja pumppaamovaurioita.

Hiekan poisto erottimista vuosittain varmistaa, että kunnallistekniset laskimot toimivat moitteettomasti.

Palveluumme sisältyy:

 • kiintoaineksen poisto erottimista
 • sadevesikaivojen ja aluekaivojen tyhjennys
 • kohteiden kuvaukset.

Ota yhteyttä oman alueesi asiantuntijaan

Putkistojen kuvaus ja pesu

Peruskuntokartoituksilla sekä luovutus-, vastaanotto- ja kulkuselvityksillä selvitetään ja dokumentoidaan putkistojen tila ja arvioidaan huoltotarve. Säännölliset kuvaukset auttavat estämään häiriöt jo ennakolta.

Tarkka dokumentointi

Kuvaustemme tallenteet voidaan siirtää sellaisinaan suoraan verkoston kunnossapidon ja vesilaitosten tietojärjestelmiin.

Kartoituksen ja esimerkiksi omistajan vaihtuessa tehtävän dokumentoinnin lisäksi kuvauksia käytetään tyypillisesti huoltotarpeen ennakointiin ja vikakohteiden paikannukseen.

Käytämme putkistoselvityksiin sekä itseliikkuvia että työnnettäviä kamerajärjestelmiä ja paikannuslaitteistoja. Kuvaus tuottaa paikkatiedon, jolla mahdolliset huoltokohteet voidaan määritellä ± 5 cm tarkkuudella.

Ota yhteyttä oman alueesi asiantuntijaan

Kuivanapito

Hoidamme linjastojen, pumppaamoiden ja putkirikkojen ohituspumppaukset sekä tarvittavat tulppaukset sujuvasti ja tehokkaasti monipuolisella kalustollamme. Kaikkien palvelukeskustemme kalusto on käytettävissä tarvittaessa nopeaan toimintaan.

Käyttökohteita

Kalustomme soveltuu mitä erilaisimpiin kohteisiin kuten:

 • altaiden ja korjauskaivantojen tyhjennykset ja kuivanapito
 • putkirikkojen ohitukset
 • linjastojen ja pumppaamoiden ohituspumppaukset
 • tulvapumppaukset.

Monipuolinen kalustomme varmistaa työn onnistumisen hankalassakin kohteessa, käytössämme ovat:

 • imuautot
 • läpipumppavat imuautot
 • uppopumput
 • hydraulikäyttöiset lietepumput
 • itseimevät pumppukontit
 • kattavat letkutukset.

Ota yhteyttä oman alueesi asiantuntijaan

Puhdasvesipalvelut

Toteutamme kaikki kunnallisteknisten puhdasvesijärjestelmien huoltopalvelut.

Puhdasvesitöihin erikoistunut henkilökuntamme ja erityiskalustomme varmistavat, että puhdasta vettä on turvallisesti saatavilla päiväkodeissa, sairaaloissa tai esimerkiksi liikenneasemilla juomavesiverkoston häiriötilanteissakin.

Vedenottamolta alkaen

Vedenottamoiden ja jakelujärjestelmien pesut, runkolinjojen säännölliset puhdistukset sekä häiriötilanteissa verkostopaineen ylläpito ja tarvittaessa puhtaan veden toimitus kuuluvat palveluihimme.

Puhdasvesipalvelumme henkilökunta ja kalusto työskentelevät ainoastaan puhdasvesitehtävissä. Yksikön koko henkilöstöllä on voimassaoleva vesityökortti.

Palvelumme kunnille, vesilaitoksille ja vesiosuuskunnille kattaa:

 • vesitornien puhdistukset
 • vedenottamoiden, verkostoveden jakelujärjestelmien ja -laitteistojen puhdistukset ja ennakoivat huollot
 • runkolinjojen puhdistukset (possutus)
 • verkoston desinfiointia ja kloorausta
 • vesijohtojen sulatukset
 • verkoston koepaineistukset
 • verkostopaineen ylläpitoa esimerkiksi putkirikkojen tai jakeluverkoston huoltotöiden aikana
 • puhtaan veden saatavuuden varmistamisen tarvittaessa säiliöautotoimituksilla.

Tiedustelut:

Juha Kaunisto
050 464 1877
tekninen asiantuntija

Tilaukset:
09 855 30 466

Jätevesipalvelut

Toteutamme kunnallisteknisten puhdas- ja jätevesijärjestelmien kunnossapitopalvelut vesitornin pesusta putkistojen kuntokartoituksiin ja hiekanerottimien vuosihuoltoon.

Palvelullamme varmistat, että kuntaomaisuuden arvo säilyy, toiminnat sujuvat ja tekniikka palvelee asukkaiden, kaupan ja teollisuuden hyvinvointia.

Ota yhteyttä oman alueesi asiantuntijaan

Suurtehoimurointi ja -puhallus

Suurtehoimuroinnilla voidaan kunnallistekniikkaa rikkomatta poistaa esimerkiksi kaapeli- tai putkilinjoja suojaavia sora- ja hiekkakerroksia.

Toisaalta suurtehopuhalluksella sujuu käytöstä poistettujen viemäreiden tai putkistotunneleiden täyttö nopeasti, ilman suuria kaivutöitä.

Nopeasti ja siististi

Hiljaisilla ja tehokkailla suurtehoyksiköillämme hoidamme nopeasti ja siististi materiaalien siirrot kuten:

 • vauriokohtien esiin imurointi
 • saneerausmonttujen imurointi
 • maa-aineksien poisto
 • sepelin ja lecasoran puhallus
 • käytöstä poistettujen viemärien ja putkitunneleiden täyttö.

Urakkalaskenta/tarjouspyynnöt
09 855 30 452

Lauri Järvinen
Ari Id